Alba Sud és una associació catalana especialitzada en investigació i comunicació per al desenvolupament, amb presència a diversos països llatinoamericans, al servei de propostes de canvi social a favor de societats amb majors nivells d'equitat i benestar social.
Informes en contrast és una col·lecció de publicacions breus, en format digital i/o paper, realitzats a partir d'investigacions entorn el turisme i com aquest afecta i transforma l'entorn i la societat. S'editen en varis idiomes. Son de descàrrega lliure i els podeu trobar visitant la seva web.
Back to Top