Alto de la Cruz, las claves de la protohistoria europea és un projecte global que te com a objectiu la recerca, conservació i difusió del patrimoni arqueològic del Alto de la Cruz (Cortes, Navarra). L’exposició permanent sobre el jaciment arqueològic, al Castillo de Cortes, és la primera fita d’aquest projecte.

IDENTITAT CORPORATIVA
DISSENY GRÀFIC EXPOSITIU
Back to Top